...

Badbomber Rainbow

Badbomber Rainbow

99,00 kr

Ta ett härligt bad med dessa regnbågs-badkulor som har en härlig tropisk doft!

  • En påse innehåller 160 gram och räcker till totalt 10 badstunder!
  • Vikt: 160 gram
  • Antal: 10-pack
  • Kommer i en fin påse.

Ge någon du tycker om en härlig överraskning - badbomber! Absolut, att bada utan badbomber är som att svänga vänster fast man blinkar höger, det fungerar liksom inte riktigt så?

Unicorn Poo Badbomber blir en härlig present till din sambos födelsedag. Dessa badbomber kommer som flerfärgade kulor som börjar spraka och sedan exploderar när de legat i vattnet ett tag. Badbomberna får ditt badvatten att se både mysigt ut och lukta gott.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Badbomber Rainbow”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.