...

Pussel Chunky Rainbow

Pussel Chunky Rainbow

199,00 kr

  • Klassiskt barnpussel som är enkelt att ta med på resan och ger många timmars lek!
  • Tjocka träklossar och söta figurer.
  • Storlek: 212x210x15 mm

Pussel är ett roligt sätt för barnen att leka. Figurerna är inte bara gulliga, de är också lätta att greppa. Ett klassiskt barnpussel som är enkelt att ta med på resan och ger många timmars lek!

Pusslet består av tjocka träklossar samt ett hopfällbart fodral som klossarna passar i.

Storlek: 212x210x15 mm

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pussel Chunky Rainbow”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.