...

Because I’m Happy Öronhängen

Because I’m Happy Öronhängen

259,00 kr

  • Dessa underbara örhängen har en serie tumlande bokstäver, gjorda av guldtonad metall, som stavar ordet “Happy”.
  • Varje bokstav har ett livfullt inlägg i regnbågens nyanser av rött, orange, gult, grönt och blått!
  • Material: Metall
  • Storlek: 29 mm x 11 mm
Kategori:

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Because I’m Happy Öronhängen”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.