...

Enhörningscape Gosa Vit

Enhörningscape Gosa Vit

299,00 kr

Design av Den Goda Fen

En unicorncape måste bara ha något extra eller som i detta fallet – massor av extra. GOSA är en cape som passar barn mellan 3-8 år. På den fastsydda huvan finns (såklart) ett gyllene spiralhorn och en man i regnbågsfärgat garn. Längst ned vid ryggslutet finns också en svans i samma utförande som manen, perfekt att vifta på när enhörningen är lite extra glad. Psst – visste du att unicorns älskar glass? Så glöm inte att ha det redo för när den kommer farande.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Enhörningscape Gosa Vit”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.