...

Pepparkaksform Enhörning

Pepparkaksform Enhörning

79,00 kr

Design av Meri Meri

Kakform Unicorn: den här fantastiskt fina kakformen är formad som en enhörning och tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål. Använd stansen till att göra mördegskakor och pepparkakor, eller till att stansa ut pajdeg som dekoration. Dekorera med kristyr, använd en tunn, fin tyll och en spritspåse.

  • Endast handdisk, torka torr med handduk
  • Förpackningens mått: 12,7 x 10,48 x 3,2 cm

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Pepparkaksform Enhörning”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.