...

Vingar Midnatt Mörkblå

Vingar Midnatt Mörkblå

199,00 kr

Design av Den Goda Fen

Magiskt fina vingar inspirerade av stjärnhimlen och perfekta för att flyga runt i Sagovärldens stjärnhimmel. Kommer i mörkblå krossad sammet, prydda med små gyllene stjärnor. Större glittrig stjärna mellan vingarna. Elastiska guldglittriga axelband som gör de enkla att klä av och på.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Vingar Midnatt Mörkblå”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.