...

Tårtljus Enhörning

Tårtljus Enhörning

79,00 kr

Se till att din enhörningstårta är en att komma ihåg genom att toppa den med dessa magiska enhörningsljus. De är tillverkade i tre vackra färger och är utsmyckade med glänsande guldfolie.

  • Paketet innehåller 3 färger – vit, korall och blå
  • Var och en har ett horn av guldfolie och klövar för en snygg, glänsande effekt
  • Paket med 6 i 3 mönster
  • Produktens mått: Ljushöjd – 3 CM

Design av Meri Meri

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Tårtljus Enhörning”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.