...

Enhörningshorn Partyhatt

Enhörningshorn Partyhatt

179,00 kr

Överraska dina gäster med dessa fantastiska enhörnings horn party hattar. De är gjorda av glittrande papper och dekorerade med färgglada band.

  • Varje hatt är toppad med neon och guld band
  • Kristall glitter  detalj ger en stilfull detalj
  • Set med 8
  • Produkt dimensioner: 51 x 216mm

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Enhörningshorn Partyhatt”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.