...

Myggplåster För Vuxna och Barn

Myggplåster För Vuxna och Barn

99,00 kr

Färgglada myggplåster för barn och vuxna.

  • 60 myggplåster i varje box.
  • Mosquitoavvisande klistermärken som håller myggor borta i upp till 12 timmar.
  • Klistermärkena är gjorda av fiberduk som behandlas med en ekologisk eterisk citrusolja. Oljan avger en doft som myggorna ogillar och därför håller de sig borta.
  • Du fäster klistermärkena på dina kläder eller huden.

Leveranstid: 5 – 12 dagar

Kategori:

Ytterligare information

Myggplåster varianter

Myggplåster Björn, Myggplåster Djur med mat, Myggplåster Kaniner, Myggplåster Tiger, Myggplåster Tre olika djur

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Myggplåster För Vuxna och Barn”
Review now to get coupon!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 50 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Show Buttons
Hide Buttons
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.